In 2018 gaf professor Ben van Ommen van TNO een lezing. Deze lezing inspireerde ons. Er werd vervolgens een werkgroep opgericht waar twee van onze huidige bestuursleden zitting in namen. 

TNO had een subsidie gehad van de overheid om de ‘metabole geneeskunde’ in de reguliere gezondheidszorg te brengen. 

De werkgroep is vervolgens onder het motto van ‘krachten bundelen’ op zoek gegaan naar een goede opleidingsinstantie en draagvlak bij de zorgverzekeringen en onder artsen en therapeuten. De werkgroep liep vast op het feit dat zorgverzekeringen niet zaten te wachten op een ‘nieuwe geneeskunde’, opleidingsinstanties wilde gegarandeerde inkomsten en veel artsen hadden geen zin om zich te scholen in een nieuwe discipline. De werkgroep is vervolgens gestopt.

Tijdens een laatste gesprek met een zorgverzekeraar werden we getipt om geen nieuwe discipline op te zetten maar een specialisatie tot Metaboloog®. 

Inmiddels is de Stichting Metabole Geneeskunde opgericht. De stichting heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Iedereen en elke belangenorganisatie is welkom om zich aan te sluiten en daar zijn dan ook geen kosten aan verbonden.

De doelen van de Stichting Metabole Geneeskunde zijn:

  1. Krachten te bundelen (niet steeds opnieuw het wiel opnieuw uit te vinden) en een sterk front te vormen met de specialisatie Metaboloog®.
  2. Het specialisme Metaboloog® in het basispakket van de zorgverzekering op te laten nemen.
  3. Meer onderzoek doen op het gebeid van metabole geneeskunde.
  4. (Internationaal) erkend diploma voor de metabole geneeskunde. Curriculum wordt samengesteld door onze stichting en wordt uitgevoerd door een erkende opleidingsinstantie. Algemeen Nut Beogende Instelling