Krachten bundelen

Samen sterk!

De Stichting Metabole Geneeskunde heeft ten doel:

– het (doen) bevorderen van de metabole geneeskunde in binnen- en buitenland;

– het (doen) werven van fondsen, donaties en/of andere financiële middelen voor onderzoek ten behoeve van de metabole geneeskunde;

alles in de ruimste zin van het woord.

In de metabole geneeskunde gaan we er van uit dat elke ziekte of aandoening een oorzaak heeft. Niet altijd weten we deze oorzaak maar we komen wetenschappelijk steeds dichter bij. 

Een uitgebreid DNA- onderzoek kan de erfelijke gevoeligheden aan het licht brengen maar de epi- genetica (zeg maar de software van de genen) bepaalt of het gen ‘aan’ of ‘uit’ staat. Ook zijn er inmiddels onderzoeken die alle metabole processen in het lichaam in kaart kunnen brengen.

De metabole geneeskunde is een innovatieve  reguliere geneeskunde. Een therapeut of arts die gediplomeerd is door de Stichting Metabole Geneeskunde mag zich Metaboloog® noemen. Metaboloog® is een beschermde merknaam vastgelegd in het Benelux merkenregister (depotnummer: 1348126).

Binnen de metabole geneeskunde kunnen we nog een aantal specialisaties onderscheiden:

  • Metabole cardiologie
  • Metabole oncologie
  • Metabole psychiatrie