Ik ben 40 jaar militair geweest bij de Koninklijke Luchtmacht waarbij ik meer dan 35 jaar werkzaam geweest ben in het HR-Vakgebied. Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het trainen en coachen van zowel leidinggevenden en medewerkers. 

Ik ben innovatief, oprecht en integer en immer op zoek naar het zoveel mogelijk realiseren van een win-win situatie. Ik probeer medewerkers en leidinggevenden te begeleiden en ondersteunen om hun inzet en relatie zo effectief mogelijk te benutten. Ik geef advies in veelal complexe arbeidsconflict situaties en geef ondersteuning en begeleiding bij Reorganisaties. Mijn focus ligt op arbeid én gezondheid. Hierbij zijn flexibiliteit, visie, mensgericht en organisatiegericht belangrijke speerpunten.
Tevens begeleid en ondersteun ik leidinggevenden bij grote reorganisaties. Dit doe ik door middel van het geven van advies en het verzorgen van maatwerkvoorlichting en trainingen ten behoeve van leidinggevenden. Veelal wordt het menselijke aspect van een reorganisatie onderbelicht waarbij het draagvlak voor en uitvoering van de reorganisatie moeizaam gaat. Adviseren in veelal complexe arbeidsconflict situaties. Adviseren en impliciete begeleiding en ondersteuning bij Reorganisaties door (maatwerk) voorlichting en trainingen voor leidinggevenden gedurende de verschillende fasen van zowel het reorganisatieproces alsook het transitietraject!

Focus op Arbeid én Gezondheid is een belangrijke HR ontwikkeling. Momenteel ben ik Afdelingshoofd van een nieuwe Afdeling: Gezondheid en welzijn voor bedrijven bij de BeterKliniek. Deze is bedoeld voor de werkgever/leidinggevende én de medewerker. Meer situational awareness ontwikkelen voor beiden. Het creëren van een betere zelfredzaamheid voor de medewerker vind ik hierbij een belangrijke prioriteit