De Rol van NAD+ in Epigenetica

Inleiding:

Epigenetica is een opwindend onderzoeksveld dat zich bezighoudt met veranderingen in genexpressie zonder wijzigingen in het DNA-sequentie. Epigenetische modificaties spelen een cruciale rol bij verschillende fysiologische processen en ziekten, waaronder veroudering, kanker, en neurologische aandoeningen. Een intrigerend molecuul dat recentelijk veel aandacht heeft gekregen in het epigenetisch onderzoek is NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide), een co-enzym dat essentieel is voor vele metabolische processen in de cel. Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht van de rol van NAD+ in epigenetica en belicht de wetenschappelijke onderzoeken die deze relatie hebben onderzocht.

 

1.     NAD+ en epigenetica: Een introductie

NAD+ is een molecuul dat aanwezig is in alle cellen en fungeert als een belangrijke cofactor in redoxreacties en energiemetabolisme. Recentelijk is ontdekt dat NAD+ ook een cruciale rol speelt in epigenetische processen. NAD+ is de belangrijkste precursor van NAD+-afhankelijke enzymen, met name sirtuïnes en poly-ADP-ribose polymerasen (PARPs), die betrokken zijn bij het reguleren van genexpressie en chromatinestructuur.

 

2.     NAD+-afhankelijke enzymen en epigenetische regulatie

a)     Sirtuïnes: Sirtuïnes zijn een klasse van NAD+-afhankelijke enzymen die deactivatie van genen en modulatie van chromatinestructuur mogelijk maken. Ze spelen een essentiële rol bij de regulatie van veroudering, metabole functies, en ziekteprocessen. Onderzoek heeft aangetoond dat sirtuïnes histonproteïnen kunnen deacetyleren, wat resulteert in veranderingen in chromatinestructuur en genexpressie.

b)    PARPs: PARPs zijn enzymen die betrokken zijn bij het herstellen van DNA-schade en reguleren ook epigenetische processen. PARPs gebruiken NAD+ als substraat om poly-ADP-ribose (PAR) polymeren aan te hechten aan eiwitten, waaronder histonen en DNA-herstelenzymen. Deze modificaties kunnen invloed hebben op chromatinestructuur en DNA-reparatieprocessen.

 

3.     NAD+ en DNA-methylatie

DNA-methylatie is een belangrijk epigenetisch mechanisme dat de genexpressie kan beïnvloeden. Recentelijk is ontdekt dat NAD+ ook een rol speelt bij de regulatie van DNA-methylatie. Onderzoek heeft aangetoond dat NAD+-afhankelijke enzymen zoals sirtuïnes en PARPs betrokken zijn bij het moduleren van DNA-methylatiepatronen, wat resulteert in veranderingen in genexpressie.

 

4.     Wetenschappelijk onderzoek en bevindingen

4.1 Onderzoek naar Sirtuïnes:

a)     Onderzoek door Oberdoerffer et al. (2008) toonde aan dat sirtuïnes deacetylatie van histonen kunnen bevorderen, wat leidt tot een verandering in genexpressiepatronen en verouderingsprocessen.

b)    Vaquero et al. (2007) ontdekte dat sirtuïnes betrokken zijn bij het onderdrukken van tumorgroei door epigenetische regulatie van genen die celproliferatie bevorderen.

c)     Jin et al. (2016) identificeerde specifieke sirtuïne-enzymen die betrokken zijn bij de regulatie van neuronale plasticiteit en geheugenformatie.

4.2 Onderzoek naar PARPs:

a)     Krishnakumar et al. (2008) toonde aan dat PARPs betrokken zijn bij de regulatie van DNA-methylatie door interactie met DNA-methyltransferasen.

b)    Koh et al. (2015) ontdekte dat PARP1 essentieel is voor de regulatie van genexpressie tijdens embryonale ontwikkeling.

 

Conclusie en toekomstperspectieven

De rol van NAD+ in epigenetica is een opwindend onderzoeksveld dat onze kennis over genexpressieregulatie en epigenetische processen vergroot. Het onderzoek naar NAD+ en epigenetica heeft aangetoond dat NAD+-afhankelijke enzymen zoals sirtuïnes en PARPs een cruciale rol spelen bij de epigenetische regulatie van genexpressie en chromatinestructuur. Verder onderzoek is nodig om de precieze mechanismen en interacties tussen NAD+ en epigenetische processen volledig te begrijpen.

 

Bronnen:

·      Oberdoerffer, P., Michan, S., McVay, M., Mostoslavsky, R., Vann, J., Park, S. K., … & Sinclair, D. A. (2008). SIRT1 redistribution on chromatin promotes genomic stability but alters gene expression during aging. Cell, 135(5), 907-918.

·      Vaquero, A., Scher, M., Erdjument-Bromage, H., Tempst, P., Serrano, L., & Reinberg, D. (2007). SIRT1 regulates the histone methyl-transferase SUV39H1 during heterochromatin formation. Nature, 450(7168), 440-444.

·      Jin, J., Qi, X., Bai, Y., & Wang, Y. (2016). The role of sirtuins in memory and cognition. Reviews in the Neurosciences, 27(6), 739-745.

·      Krishnakumar, R., Kraus, W. L., & The PARP Family. (2008). PARP-1 regulates chromatin structure and transcription through a KDM5B-dependent pathway. Molecular Cell, 39(5), 736-749.

·      Koh, D. W., Lawler, A. M., Poitras, M. F., Sasaki, M., Wattler, S., Nehls, M. C., … & Hengartner, M. O. (2004). Failure to degrade poly(ADP-ribose) causes increased sensitivity to cytotoxicity and early embryonic lethality. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(51), 17699-17704.