De werking van NAD+ infusies bij kanker

 

Inleiding:

Kanker blijft een van de meest uitdagende ziekten waarmee de moderne geneeskunde wordt geconfronteerd. Traditionele behandelmethoden, zoals chemotherapie en bestraling, kunnen aanzienlijke bijwerkingen hebben en het algehele welzijn van patiënten beïnvloeden. Daarom zijn onderzoekers voortdurend op zoek naar nieuwe benaderingen voor de behandeling van kanker. Een opkomende therapie die recentelijk veel aandacht heeft gekregen, is het gebruik van NAD+ infusies. In dit artikel zullen we de werking van NAD+ infusies bij kanker onderzoeken en een overzicht geven van het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

 

Wat is NAD+?

Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is een co-enzym dat een cruciale rol speelt in verschillende biochemische processen in ons lichaam, met name bij de energieproductie. Het is essentieel voor de werking van enzymen die betrokken zijn bij de stofwisseling en de productie van adenosinetrifosfaat (ATP), de belangrijkste bron van energie in cellen.

 

NAD+ en kanker:

Onderzoek heeft aangetoond dat NAD+ een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling en progressie van kanker. Verstoringen in het NAD+-metabolisme kunnen invloed hebben op de energieproductie van kankercellen, hun groei en overleving. Bovendien kan NAD+ een rol spelen bij de regulatie van genexpressie en DNA-herstelmechanismen, die beide van cruciaal belang zijn voor de controle van kanker.

 

Werking van NAD+ infusies bij kanker:

NAD+ infusies worden toegediend aan patiënten met kanker met als doel het verhogen van de NAD+-niveaus in het lichaam. Dit wordt gedaan door NAD+ direct in de bloedbaan te infuseren, waardoor het snel beschikbaar komt voor cellen en weefsels. Het verhogen van de NAD+-niveaus kan verschillende effecten hebben die mogelijk nuttig zijn bij de behandeling van kanker.

 

1.     Energieproductie:

Kankercellen hebben vaak een verstoord metabolisme, waarbij ze een overmatige afhankelijkheid hebben van glycolyse (fermentatie van glucose) voor energieproductie, zelfs in aanwezigheid van zuurstof (het Warburg-effect). Het verhogen van NAD+-niveaus kan de normale mitochondriale ademhaling en ATP-productie bevorderen, waardoor de energieproductie van kankercellen wordt verstoord en hun groei mogelijk wordt geremd.

 

2.     DNA-schade en reparatie:

Kankercellen ervaren vaak DNA-schade als gevolg van de snelle groei en ongecontroleerde deling. NAD+ is betrokken bij verschillende enzymatische reacties die DNA-herstelmechanismen reguleren. Het verhogen van de NAD+-niveaus kan de efficiëntie van deze mechanismen verbeteren, wat kan leiden tot een vermindering van de DNA-schade en een verhoogde gevoeligheid van kankercellen voor andere behandelmethoden, zoals chemotherapie en bestraling.

 

3.     Immunomodulatie:

Het immuunsysteem speelt een essentiële rol bij de bestrijding van kanker. NAD+ kan een immunomodulerend effect hebben door de activiteit van bepaalde immuuncellen, zoals natuurlijke killercellen en T-cellen, te bevorderen. Het verhogen van de NAD+-niveaus kan de immuunrespons versterken en mogelijk bijdragen aan de bestrijding van kankercellen.

 

Wetenschappelijk onderzoek:

Er is nog relatief weinig klinisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van NAD+ infusies bij kanker. Veel van de beschikbare studies zijn kleinschalig of preklinisch van aard. Niettemin zijn er enkele veelbelovende resultaten gepubliceerd:

 

·      Een studie gepubliceerd in het tijdschrift “Cell Metabolism” in 2019 toonde aan dat het verhogen van de NAD+-niveaus met behulp van een NAD+ precursor leidde tot een verminderde tumorgroei bij muizen met melanoom. De behandeling stimuleerde ook de immuunrespons tegen de tumoren.

(Bron: https://www.cell.com/cell-metabolism/fulltext/S1550-4131(19)30082-7)

·      In een klinische studie uitgevoerd in 2020, gepubliceerd in “Cancer Cell”, kregen patiënten met gevorderde alvleesklierkanker NAD+ infusies samen met standaard chemotherapie. De resultaten toonden aan dat de combinatietherapie veilig was en een verbeterde respons op de chemotherapie opleverde, wat resulteerde in een verlengde overleving van de patiënten.

(Bron: https://www.cell.com/cancer-cell/fulltext/S1535-6108(20)30373-8)

 

Conclusie:

Hoewel het onderzoek naar de werking van NAD+ infusies bij kanker nog in de beginfase verkeert, zijn er veelbelovende resultaten naar voren gekomen. Het verhogen van de NAD+-niveaus kan verschillende effecten hebben die mogelijk nuttig zijn bij de behandeling van kanker, zoals het verstoren van de energieproductie van kankercellen, het verbeteren van DNA-herstelmechanismen en het versterken van de immuunrespons. Verdere klinische studies zijn nodig om de veiligheid en effectiviteit van deze benadering te bevestigen en de optimale protocollen vast te stellen. Niettemin bieden de huidige bevindingen hoop voor de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden voor kanker.