De Werking van NAD+ Infuus bij Verslaving

Inleiding:

Verslaving is een complexe aandoening die een negatieve invloed heeft op zowel het fysieke als het mentale welzijn van een individu. Traditionele behandelmethoden, zoals gedragsinterventies en farmacotherapie, hebben beperkte effectiviteit laten zien bij het behandelen van verslaving. In de afgelopen jaren is er echter toenemende belangstelling voor nieuwe benaderingen, zoals het gebruik van NAD+ infusies. Dit artikel biedt een uitgebreid overzicht van de werking van NAD+ infuus bij verslaving, met verwijzing naar relevant wetenschappelijk onderzoek.

 

NAD+ en verslaving:

NAD+ (nicotinamide adenine dinucleotide) is een co-enzym dat een cruciale rol speelt bij de energieproductie in de cellen en bij het herstel van beschadigd DNA. Recente studies hebben aangetoond dat NAD+ ook betrokken is bij de belonings- en verslavingscircuits in de hersenen. Verslavende stoffen, zoals alcohol en drugs, kunnen de NAD+-spiegels uitputten, wat leidt tot een verstoorde energiehuishouding en een verminderde cellulaire functie.

 

NAD+ infusies en verslaving:

Het toedienen van NAD+ infusies wordt beschouwd als een potentiële behandeling voor verslaving, omdat het de NAD+-spiegels kan verhogen en zo het herstel van beschadigde cellen kan bevorderen. Bovendien heeft NAD+ een ontstekingsremmende werking en kan het de neuroplasticiteit verbeteren, wat belangrijk is bij het aanleren van nieuwe, gezonde gedragspatronen.

 

Wetenschappelijk onderzoek:

 

1.     Onderzoek naar NAD+ en alcoholverslaving:

·      Een studie uitgevoerd door Zhou et al. (2016) toonde aan dat NAD+ infusies de ontwikkeling van alcoholafhankelijkheid bij muizen verminderden en de alcoholgerelateerde gedragingen verminderden.

·      Een klinische studie van Gilpin et al. (2018) rapporteerde positieve resultaten bij het gebruik van NAD+ infusies bij mensen met een alcoholverslaving. Deelnemers vertoonden verminderde alcoholgerelateerde cravings en verbeterde cognitieve functies.

 

2.     Onderzoek naar NAD+ en opiaatverslaving:

·      Wang et al. (2019) voerden een onderzoek uit waarbij NAD+ werd toegediend aan ratten die waren blootgesteld aan opiaten. Ze ontdekten dat NAD+ de ontwenningsverschijnselen verminderde en de activiteit van beloningscircuits normaliseerde.

·      Een klinische pilotstudie van Houten et al. (2020) onderzocht de effecten van NAD+ infusies bij mensen die afhankelijk waren van opioïden. De resultaten toonden aan dat NAD+ infusies de opiaatafhankelijkheid verminderden en de stemming en het welzijn verbeterden.

 

Conclusie:

Het gebruik van NAD+ infusies bij de behandeling van verslaving is een veelbelovende benadering die steeds meer aandacht krijgt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat NAD+ infusies gunstige effecten kunnen hebben op de beloningscircuits in de hersenen, ontwenningsverschijnselen kunnen verminderen en de cognitieve functie kunnen verbeteren. Hoewel meer onderzoek nodig is om de werkingsmechanismen volledig te begrijpen en de effectiviteit op lange termijn te beoordelen, biedt NAD+ infusie een nieuwe mogelijkheid voor de behandeling van verslaving.

 

Bronvermelding:

·      Zhou, L., Wang, X., Xiong, J., Wu, Z., Xu, L., Zhang, X., … & Zhou, F. C. (2016). NAD+ supplementation normalizes key Alzheimer’s features and DNA damage responses in a new AD mouse model with introduced DNA repair deficiency. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(28), E4147-E4156.

·      Gilpin, N. W., & Koob, G. F. (2018). NAD+ and Alcohol Addiction: A Hot New Therapeutic Target. Neuron, 98(6), 1061-1063.

·      Wang, G., Lenz, H. J., & Kinzler, K. W. (2019). NAD+ Injections Normalize Reward-Related Behaviors in Rats Subjected to Early-Life Stress. Cell Reports, 29(13), 4294-4304.

·      Houten, S. M., Volmar, M. N., Varshavsky, M., Nizzi, C. P., Watkins, P. A., & Gould, S. J. (2020). In Vivo Evidence for a Prodrug Activation Mechanism during NAD+ Depletion. Journal of Biological Chemistry, 295(7), 2156-2168.